Bofællesskabet Møllehaven
10. juni 2021

Beboer-pårørenderåd


Dagsorden til møde
Den 3 juni 2021 kl. 17.00 Odinsvej 4A, 3600 Frederikssund


MØDEDELTAGERE:

Steen Thomsen
Maiken Eskildsen
Tommy Fritzen
Mette Wangsgaard
Camilla Andersen
Noel Thomsen
Henning Otterstrøm
Marie Dahlsen (referent)


Referat


1.Godkendelse af referat fra mødet den 13. august 2020: Godkendt
2. Orientering om personalesituationen i Møllehaven: 1 vakant 37 timers stilling, forventes at bliver besat 1 august 2021.
3. Status på Covid-19 i Møllehaven: Alle besøgsrestriktioner er ophævet.
Ros fra pårørendegruppen i forhold til håndtering af Covid-19.
4. Drøftelse af forvaltningens orienteringsskrivelser til de pårørende vedr. Covid-19: Der er fra en enkelt pårørende været en oplevelse af manglende udmeldinger i forhold til det konkrete udbrud af Covid-19 i Møllehaven.
5. Drøftelse af forslag om velkomstpjece til Frederikssund kommunes bosteder: Der er ønske om at der bliver udarbejdet en pjece, når man skal flytte ind på et bosted. Eksempelvis hvem indkalder til handleplansmøder, kostpolitik, hvad serviceniveauet generelt er.
6. Status på pleje af træer ved Møllehaven: Træerne er ved at blive fældet da der er sygdom i træerne, samt at de ødelægger bygningerne.
7. Valg til Beboer- og pårørenderådet i Møllehaven: Der er valg til beboer-pårørenderådet senest den 10 august 2021 for beboerne. Der er valg den 17 august 2021 for pårørende kl 17.30 i Møllehaven.
2/2
Referat
8. Referat fra dialogmødet mellem Social- og sundhedsudvalget ,
Handicaprådet og Bruger- og pårørenderådene den 27. maj 2021: Blev
gennemgået ved formanden.
9. Referat fra mødet med Pårørenderådsformændene den 11. maj 2021: Blev
gennemgået ved formanden.
10. Eventuelt. En pårørende orienterer at beboere i andre bygninger bruger
vores skraldespande. Leder tager fat i boligforeningen.


Næste møde: Tirsdag den 14 sep. 2021 kl. 17.30


Beboerpunkt til næste møde. Der bliver afholdt husmøde hver søndag.
Beboerne nævner de forskellige aktiviteter som de ønsker at lave i
aktivitetsugen i Møllehaven i uge 25.
Orientering om at vi skal levere sundhedsfaglige ydelser, dette vil blive engang
efter sommerferien. Personalet er i gang med undervisning, samt afklaring af
kompetencer til de konkrete opgaver.