Møllehaven
13. august 2020

Beboer- og Pårørenderåd Møllehaven/Kongshøj

Referat af møde den 13.  august 2020 kl. 17.00-19.00 Odinsvej 4A, 3600 Frederikssund.

MØDEDELTAGERE

 

Steen Thomsen

Mette Wangsgaard

Camilla Andersen (afbud)

Tommy Fritzen

Maiken Eskildsen                  

Nohal Hjort

 

Eva Andersen (afbud)

Marie Dahlsen (referent)

Susan Jacobsen

 

 

Formanden indledte mødet med at udtale mindeord om medlem af Beboer- og Pårørenderådet. Der blev afholdt et minuts stilhed for Borger, som var afgået ved døden siden sidste møde

 

Dagsorden

 

1)    Godkendelse af referat fra den 10. december 2019

Godkendt.

 2)    Orientering vedr. Kongshøj Allé:

Alle borgere er fraflyttet Kongshøj Allé. Afviklingen af Kongshøj Allé foregår i et samarbejde mellem LEV og Frederikssund kommune.

Repræsentanter fra Kongshøj Allé vil derfor ikke fremover sidde i Beboer- og Pårørenderådet.

3)    Personalesituation Møllehaven:

En medarbejder er stoppet. Der er ansat en ny , som startede den 10. august 2020. Pågældende er ansat 30 timer i Flad.

 4)  Møllehaven:

-       Branddøre, Frederikssund kommune: Marie D. har møde med Henning O. om hvordan vi går videre med sagen, evt betaling og ansvar for dette.

 

-       Covid-19: Drøftelse af hvordan håndteringen har været af Covid-19. Blandede tilbagemeldinger på hvordan oplevelsen har været for de pårørende i Møllehaven.  Der har været en del aktiviteter i Møllehaven under Covid-19 for at skabe indhold i hverdagen for beboerne.

 

-       Gennemgang af socialtilsynets rapport: ( vedhæftet som bilag) Rapporten blev gennemgået.

 

-       Udendørsarealer, pleje af træer. Der er sat stop for udførelse af beskæring af træer. Forvaltningen kontaktes for en tilbagemelding.


5) Botilbudsområdets fremtidige udvikling -  inspirationsture.

Formand og et andet medlem af Beboer- og Pårørenderådet har været på rundtur i kommunen og i andre kommuner. Emnet er på dagsorden til dialogmødet med  Social- og Sundhedsudvalget den 17. september 2020.

6) Referat fra mødet 27. januar 2020 med pårørendeformændene for handicapområdet. Formanden orienterede om mødet.

7) Budget 2021.  Budgettet er ikke kommet ud endnu. Budgettet er på dagsorden den 17. september 2020  på nævnte dialogmøde.

8) Fokusgruppeinterview. Retningslinjer for det gode samarbejde med pårørende: Forslag om udarbejdelse af en velkomstpjece til borgere og pårørende på bostederne. Punktet er også med på nævnte dialogmøde.

9) evt. 

Næste møde torsdag den 10. december 2020 kl. 17.15 på Odinsvej 4A, 3600 Frederikssund.

Formanden takkede Nohal Hjort fra Kongshøj Allé for et godt og konstruktivt samarbejde gennem årene.